Büszkén osztom meg ezt a kötetet, amelyben magam is publikálhattam, emellett lektori feladatot is elláttam.

Módszertani eszköztár felsőoktatásban tanító oktatók számára_2022.pdf

Prof. Dr. Józsa Krisztián ezt írja ajánlójában: „Ez a tanulmánykötet a felsőoktatásban dolgozó kollégák számára készült azzal a céllal, hogy segítse oktató munkájukat. A könyv egyes fejezetei a különböző oktatási módszerek gyakorlatorientált alkalmazásába adnak betekintést. A szerzők a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézetének a munkatársai, akik több évtizedes felsőoktatási gyakorlattal rendelkeznek. Írásaikban olyan pedagógiai módszereket mutatnak be, melyek elméletileg jól megalapozottak, s a gyakorlati tapasztalatok alapján is eredményesnek bizonyultak. Ez a módszertani kézikönyv a maga nemében egyedülálló segédanyag, mely hatékonyan tudja támogatni a felsőoktatás pedagógiai módszertanának a megújulását.”