A legújabb publikációnk a Magyar Pedagógiában jelent meg.

Földi Fanni
Szegedi Tudományegyetem, ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, MTA-MATE Kora Gyermekkor Kutatócsoport

Szabó Norbert
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet

Józsa Krisztián
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

Tanulmányunkban a zenei preferencia és a zenei stílus fogalmát, a zenei műfajok kategorizálásának nehézségeit tárgyaljuk. Kutatásunkban konkrét zenei példákon vizsgáljuk a 7–19 éves tanulók véleményét az egyes műfajokról (N=1159). Mérőeszközünk saját fejlesztésű online kérdőív volt, amelyben négy zenei részletet helyeztünk el. A zenei videók típusai: utcazene, rockzene, klasszikus zene és népzene. A zenei részletekhez kapcsolódóan háttérkérdéseket tettünk fel, amelyek a hangszerbemutatón való részvételre, zenei műsorok nézésére irányultak. Az adatokat a tanulók életkora, a hangszeren tanuló és nem tanuló diákok összehasonlítása, a családi háttér alapján értelmezzük. A műfajok megítélésében szignifikáns különbség van a nemek, az életkori csoportok, a hangszeren játszó és nem játszó tanulók, továbbá a családi háttér alapján. A nemek közötti összehasonlításból látszik, hogy a lányok pozitívabb visszajelzést adtak az egyes zenei részletekkel kapcsolatban. Az életkori csoportok vizsgálata során a 15-16 éves tanulók megítélése a legalacsonyabb mind a négy zenei részletnél. A hangszeren tanuló és nem tanuló diákok hét csoportján egyértelműen kirajzolódik, hogy azok a tanulók, akik nem tanulnak és nem is szeretnének hangszeren tanulni, szignifikánsan kevésbé kedvelik a zenei részleteket. A szülők iskolai végzettsége alapján szignifikáns különbségek vannak a tanulók között. Vizsgálati eredményeink visszajelzés értékűek lehetnek az alapvetően népzenei- és klasszikus zenei iskolai törzsanyagra építő ének-zene és hangszeroktatás számára, hiszen a tanulók, korcsoporttól és nemtől függetlenül a populáris műfajokat (utcazene, rockzene) szignifikánsan jobban kedvelik, mint a klasszikus zenét vagy népzenét, amelyek megítélése egyébként nem tér el egymástól.