fuvolaművész, mesterpedagógus

Kategória: Digitális Zenepedagógiai Konferencia (Page 1 of 3)

Mentorháló

Megtisztelő felkérést kaptam arra, hogy a Mentor(h)áló Pedagógiáról másképp c. sorozatának őszi évadában tartsak egy előadást.

„Hogyan tudunk tanárként a megváltozott tanulói- és szülői igényekre, a digitális kihívásokra és a minket körülvevő médiatartalom-hurrikánra reagálni? Hogyan motiváljunk az éneklésre, hangszerjátékra az „Insta(nt)-világban”?”

2022. december 9-én 16.30-tól a Somogyi-könyvtárban „Zeneoktatás 3.0” címen valósult meg a rendezvény.

Az előadást Porkoláb Mihály operatív vezető nyitotta meg.

Az előadás prezije ezen a linken tekinthető meg.

A fotókat Ocskó Ferenc készítette.

Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum

2022. december 6-án 9:30 – 14:00 óra között került megrendezésre Pécsen a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése. Az ülés témája a művészetközvetítés, művészetpedagógia volt.

A rendezvény célja a régió köznevelési, szakképző intézményei és pedagógusképzést folytató felsőoktatási
intézményei közötti együttműködés továbbfejlesztése.
A meghívottak köre a Pécsi Tudományegyetem és a MATE Kaposvári Campus pedagógusképzésben érintett
vezetői, oktatási szakemberei, a PTE és a MATE Kaposvári Campus pedagógusképzés regionális
partnerintézményeinek, gyakorló iskoláinak vezetői, pedagógiai oktatási központok és tankerületi központok
vezetői voltak.

PROGRAM:
9:30–10:00 Megnyitó, közös dalszerzés, köszöntők
Dr. GERNER Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a Pécsi Tudományegyetem
Tanárképző Központjának főigazgatója
Prof. Dr. JÓZSA Krisztián, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a MATE Kaposvári
Campus Neveléstudomány Intézet intézetigazgatója

10:00–10:30 DR. BREDÁCS Alice egyetemi adjunktus PTE MK Zeneművészeti Intézet

Differenciálás és művészeti tehetséggondozás

10:30–11:00 DR. GOCSÁL Ákos egyetemi adjunktus PTE MK Zeneművészeti Intézet, ELKH Nyelvtudományi
Kutatóközpont

A zenetanulás emberi kommunikációt érintő transzferhatásai: kutatási irányok, eredmények, lehetőségek

11:00–11:30 DR. SZABÓ Norbert egyetemi adjunktus MATE Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézet

A digitális eszközök használatának lehetőségei a zeneoktatásban

11:30–11:45 Rövid kávészünet

11:45–12:15 SZAKÁLOS Sziringa doktorandusz hallgató PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi
Doktor Iskola

A tanulókat érintő stresszhatások vizsgálata vizuális és online mérőeszköz segítségével

12:15–12:45 DR. V. GILBERT Edit egyetemi docens PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi IntézetKultúra- és irodalomterápia – iskolai környezetben

12:45–13:15 DR. BECK Zoltán egyetemi adjunktus, a PTE ZEN szakmai vezetője
Populáris zene és iskolai terek

Pályaorientációs nap az SZTE Vántusban

2022. október 15-én 8.30-11.30h között, a SZTE Gellért Andor Oktatási Központban, a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnáziumának pályaorientációs napja valósult meg.

A tanulók és kollégák három előadást hallgattak meg „gyakorlás” témakörben.

Előadók: Dani-Cseh Mária, Soós Péter, Szabó Norbert

A „Hatékony zenetanulás digitális eszközökkel” című előadásom prezije itt tekinthető meg.

HiperSuli tananyag-fejlesztő pályázat – Eredmény

Megszületett a HiperSuli pályázat végeredménye, amelyről itt olvashattok bővebben:

https://hipersuli.hu/hipersuli-tananyagfejleszto-palyazat-10-legjobbja/

Sajnos nem sikerült a legjobb 10-be bekerülnöm, de nagy öröm volt részt venni ebben a „projektben”. Sokat tanultam és jó volt más digitális kollégákkal itt is találkozni és új, kitűnő kollégákat megismerni.

Ajánlom mindenkinek nem csak a saját, hanem az oldalon található minden elérhető kurzus megismerését.

Az én napom – Az én appom

A digitális tartalmak gyártása, rendezgetése közben bukkantam rá a 2016-ban készített Digitális Témahetes projektünk videóira. Egyrészt nagyon jó volt újranézni őket (magam részéről még kevesebb ránc és több haj) másrészt úgy vélem még ma sem „elavult”. Nézegesse mindenki haszonnal:

 

Sulinetwork-díj (vol. 2.)

A hagyományoknak megfelelően idén is három lelkes szakember vehette át a Sulinetwork-díjat. Az ünnepélyes díjátadóra az V. Országos Szaktanácsadói Konferencia keretében került sor 2020. február 18-án. Az IKT területen jártas oktatók az elismerés mellett Szanyi Borbála szobrászművész kisplasztikáját kapták.

sndij2020

A díjat minden évben három pedagógus nyerheti el, olyan tanárok és oktatási szakemberek, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a digitális írástudás pedagógiai-módszertani támogatásához és az info-kommunikációs technológia újszerű oktatási tartalmainak elterjesztéséhez. Ebben az évben már hetedik alkalommal adtuk át a Sulinetwork-díjakat.

Díjazottaink 2020-ban:

Dr. Misley Helga
ELTE PPK, egyetemi adjunktus

Az ELTE PPK-n pedagógia szakos bölcsészként, majd okleveles kommunikáció és médiatudomány szakértőként végzett a BME-n. Doktori (PhD) fokozatát az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerezte meg 2018-ban, kutatásának fókuszában az oktatásmarketing és az oktatási intézmények online kommunikációja állt.

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének oktatójaként, jelenleg adjunktusaként tanárszakos, pedagógia és neveléstudomány szakos hallgatókat tanít – többek között – az alábbi tárgyak kapcsán: Digitális eszközökkel támogatott tanulás és tanítás; Modern eszközök a pedagógiában; Online tanulásszervezés; IKT az oktatásban.

2015 óta akkreditált tanár-továbbképzések oktatója is, ahol gyakorló pedagógusokat támogat abban, hogyan integrálhatják a digitális eszközöket a mindennapos munkájukba a tanítási-tanulási folyamatok hatékonyabbá tétele céljából.

A Digitális (Pedagógus) Konferencia programbizottságának tagja, a rendezvény szervezője, a konferencia előadója. 2017 óta az ELTE PPK tanárképzéséhez és pedagógia BA szakos képzéséhez kapcsolódó kurzusok helyettes-tantárgyfelelőseként, kollégáival együttműködve folyamatosan fejleszti a képzések minőségét és saját szakmai tudását.

2018 óta az ELTE  Mindenki Iskolája ‘Innovatív informatikai eszközök használata a probléma-alapú oktatásban’ képzésének képzője.

2019 óta az ELTE Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályának felkérésére az egyetemen oktató-kutató kollégáknak tart Canvas módszertani használattal kapcsolatos kurzusokat, a témában legutóbbi publikációja 2019-ben jelent meg.

Tanárként és kutatóként egyaránt fontosnak tartja az innovatív szemléletet, a folyamatos tanulásra való nyitottságot. A digitális technológiával kapcsolatosan úgy gondolja, nem az a cél, hogy minden pedagógus és tanuló digitális eszközöket használjon a tanórán vagy azon kívül, de az igen, hogy ha használják, akkor azt hatékonyan, a tanulási célokhoz, eredményekhez illeszkedően tegyék.

Munkásságáról bővebben itt tájékozódhat.

Szabó Norbert
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium, fuvolatanár

Szabó Norbert a digitális zenepedagógia hazai úttörője. Mesterpedagógusi programjának fő célkitűzése a tanulók mellett az ének-zene és hangszeres zenetanárok kompetenciafejlesztése.

2009-től Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán oktat fuvola főtárgyat, szakmódszertant és hangszerismeretet, valamint a diplomázók gyakorlatvezetője és szakdolgozati témavezetője.

2012-től a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolában kamarazene- és fuvola főtárgy tanárként dolgozik, valamint fafúvós munkaközösség vezetője. Növendékei számos díjat hoztak már el nemzetközi versenyekről.

2014-ben részt vett az IKT Műhely 2014 programban. Hangszeroktatás 2.0 c. projektjével az IKT eszközök alkalmazási lehetőségeit mutatta be egy nemzetközi fuvolaversenyre való felkészítés során.

Több weboldalt is üzemeltet, ahol az általa készített digitális kottákat és digitális pedagógiával kapcsolatos információkat osztja meg.

A Zenesziget applikáció kitalálója, fejlesztője. Több akkreditált képzési program szerzője és előadója. Rendszeresen publikál hazai és nemzetközi konferenciákon és szaklapokban.

Bővebb információk:

Tarné Éder Marianna
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, tanító, intézményvezető helyettes

Marianna tanítóként élenjár a kisgyermekek digitális kompetenciájának fejlesztésében. A 21. századi oktatási módszerek bevezetésének és alkalmazásának lelkes híve, mindent megtesz azért, hogy népszerűsítse és bemutassa a digitális eszközök alkalmazását a tanítási órákon és a tanórán kívül is. Inspirálja, segíti kollégáit a digitális írástudás fejlesztésének pedagógiai-módszertani támogatásában, az info-kommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásainak elterjesztésében.

Rendkívül sokszínű pedagógus, mesterpedagógus, digitális szaktanácsadó. Kódolást és robotikát tanít már első osztálytól kezdve.

Az EU Code Week hazai elterjesztésének kulcsembere. A MIE (Microsoft Innovatív Educator) program aktív résztvevője.

Elkötelezett támogatója a szakmai megújulásnak. Több évtizede, iskolai projektek kitalálója és megvalósítója. Ösztönzi és támogatja a jó gyakorlatok terjesztését, az innovatív pedagógusok közösségének meghatározó alakja. Tapasztalatait blogján, konferenciákon, workshopokon és szakmai csoportokban osztja meg kollégáival.

A blog és weboldal elérhetősége:

Gratulálunk a díjazottaknak!
A Sulinet csapata

 

Forrás: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/sulinetworkdij-2020

 

Digitális Tér 2019

Idén a konferencia programja a Digitális Tanári Életutak téma köré szerveződött.

A 2019. november 30-án megrendezésre kerültő konferencián az alábbi (és hasonló) kérdésekre kerestük közösen a válaszokat:

  • Milyen inspirációk és milyen kihívások motiválnak a változásra?
  • Hogyan lehetséges a digitális térben hatékony tanárrá válni és hosszú távon is annak maradni?
  • Milyen tanulságokkal szolgálnak a kezdeti lépések, az első tapasztalatok?
  • Milyen vízióval, milyen jövőképpel tekinthetünk ma a digitális tér kihívásaira?
  • Mit üzennek, mit javasolnak a mesélők az első lépések megtételéhez?

A konferencia résztvevőit Dr. Rónay Zoltán oktatási dékánhelyettes köszöntötte.

Ezután három plenáris előadás következett:

Gyarmathy Éva (Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa): Változni nehéz, nem változni végzetesBereczki

Enikő Orsolya (ELTE PPK): „Akik mernek új utakon járni” – Digitális pedagógiában élenjáró tanárok kreativitásfejlesztésről vallott nézetei és tapasztalatai

Digitális tanári életutak / Tanár-mesék – Panelbeszélgetés, moderátor: Szegedi EszterA panelbeszélgetés résztvevői:Benedekné Fekete Hajnalka, Éder Márta, Karafa Sándor, Nagy Noémi, Szabó Emese

Saját előadásom a délutáni szekcióban hangzott el:

Élményszerű zenei nevelés digitális környezetben – Tapasztalatok egy kísérleti program tükrében

9th World Alliance for Arts Education International Conference 2019

2019. október 28. és november 1. között, kiencedik alkalommal rendezték meg Frankfurtban a World Alliance for Arts Education Nemzetközi Konferenciát.
Kutatócsoportunkat kolléganőimmel – Popovicsné Molnár Andreával és Pethő Villővel – összesen két szakmai előadással képviseltük, ezenkívül részt vettünk kis- és nagycsoportos worshopok munkájában.
A Művészetoktatási Világszövetség (WAAE) konferenciájának fő célja a kultúra/művészetoktatás fejlődésének kritikus feltárása volt, az UNESCO 2010. évi szöuli programja óta.
45 ország 150 szakértője vitatta meg, hogy tovább fejlődött-e a művészetoktatásban való részvételhez való hozzáférés lehetősége és miként valósultak meg a Szöuli Agenda célkitűzései. A hangsúly az általános iskolai keretek között található művészeti tantárgyak – zene, dráma, vizuális művészetek, tánc – oktatásán volt.
A Művészetoktatási Világszövetsége (WAAE) az alábbi négy társaságot foglalja magában:
  • IDEA (Színház)
  • InSEA (Vizuális művészetek)
  • ISME (Zene)
  • WDA (Tánc)
A rendezvény házigazdája a BVTS (Iskolák Színházi Országos Szövetsége) és a „Schultheater-Studio Frankfurt” volt. A konferencia programjában összesen 60 tudományos előadás hangzott el, Frankfurt belvárosának különböző helyszínein.
A rendezvény zárásaként elfogadásra került a „Művészetoktatásról szóló frankfurti nyilatkozat”.
A szakmai programokat művészeti produkciók színesítették – koncertek, dráma- és táncelőadások.

 

« Older posts

© 2024 Szabó Norbert

Theme by Anders NorenUp ↑