2009-ben helyettesként kerültem az SZTE Zeneművészeti Karára fuvola főtárgy, kamarazene, hangszertechnika és módszertan oktatóként. A helyettesítés leteltével szakdolgozati témavezető, módszertan és hangszertechnika oktatóként maradhattam a karon. Egyrészt nagy felelősség, másrészt izgalom részt venni a hangszeres zenetanárképzésben, amiért hálás vagyok a sorsnak és Kerek Ferenc, majd Tóth Péter dékán uraknak, akik lehetőséget adtak/adnak nekem e feladatok végzésére.