Tanulmányok

1973 április 7-én születtem Szolnokon. 6 évesen a törökszentmiklósi Kodály Zoltán Zeneiskola tanulója lettem és 7 éves koromtól fuvolázok. Fuvolatanáraim Meleg Károly, Sípos Antal és Patkósné Dobos Irén voltak. Fuvoladuónkkal részt vettünk az Alba Regia Országos Kamarazenei Versenyen, mely életem első zenei megmérettetése volt.

Alba Regia verseny

Alba Regia verseny

A pályaválasztáskor bár a zene élvezte a prioritást, de felvételt nyertem egy olyan matematika szakos középiskolai osztályba is, ahol a számítástechnika oktatást akkor indították el. Ez a kettősség, – a zene és a digitális technológia iránti vonzalmam – mindvégig megmaradt, és úgy érzem, hogy az eddig inkább egymással párhuzamosan futó elhivatottság az utóbbi öt évben összefonódott.

1987-ben felvettek a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol Alföldy-Boruss Eszter növendéke lettem. Az ő pedagógus személyisége a mai napig meghatározó mintaként szolgál.

1988-ban indultam a prágai rádiós versenyen, melyre a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készítettek velem felvételt. Ez egy újabb fontos állomás, hiszen elkészült életem első professzionális körülmények között (stúdió felszereltsége, hangmérnök, zenei rendező) rögzített hangfelvétele.

1987-1990-ig a békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar tenor szólamában énekeltem. 1989-ben a kórus finnországi vendégszereplésén fuvola szólistaként is felléptem, így már fiatalon megtapasztalhattam a zenész pálya kihívásait (hosszú repülős és buszos utazás, rövid pihenés után) minél magasabb színvonalú produkció létrehozása.

Finnországi fellépés

Finnországi fellépés

Az oktatás hazai helyzetével kapcsolatos első lehangoló tapasztalatom is ehhez a finnországi úthoz kötődik, mert lehetőségünk nyílt egy finn általános iskola ének-zene tantermének megtekintésére. 16 évesen irigyen néztem a terem fantasztikus felszereltségét, rendezettségét, modernitását.

Tablókép

Tablókép

1991-ben felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozatára (ma SZTE Zeneművészeti Kar), ahol Bálint János és Lass Zoltán voltak a tanáraim. Személyükben újabb tanár mintákat kaphattam, melyek erőteljesen befolyásolták saját jövőbeni zenész pályám alakulását. Mindketten tanár mivoltuk mellett szólistaként és zenekari zenészként is dolgoztak. Arra a következtetésre jutottam, hogy előadóművészeti tevékenységeik tapasztalatait beépítették tanári eszköztárukba, mely a tanulók számára egy nagyon komplex tudás elsajátítását tették lehetővé. Elhatároztam, hogy ha lehetőségem lesz, magam is egy ilyen „hármasban” (tanár-szólista-zenekari zenész) szeretném hivatásom kiteljesíteni.

 

Művészpálya

A főiskolás éveim alatt aktívan részt vettem kamarazenei formációkban, 1992-től a Pál Tamás vezette Salieri kamarazenekar első fuvolistája voltam, számos CD felvétel mellett, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban koncerteztünk, ahol mint szólista is felléptem.

A kamarazenekar mellett a Vaszy Viktor Kórusnak is tagja lettem, aminek folyományaként a színház kórusában is kisegítettem és több évadban a Szegedi Szabadtéri Játékok kórusában is részt vettem. Ez újabb hatalmas élmény volt, hiszen lehetőségem nyílt – ahogy később a Szegedi Szimfonikus Zenekarban is – világsztárokkal közösen dolgozni. Láthattam „munkamoráljukat”, a más iskola hagyományaiból táplálkozó eltérő szemléletmódjukat. Az új ismeretek, még elmélyültebb tudás megszerzésére sarkalltak.

1996-ban felvételt nyertem a Szegedi Szimfonikus Zenekarba, mint szólamvezető helyettes. Acél Ervin irányításával Európa szinte összes országában jártunk, ezen kívül Brazíliában is felléphettem az együttessel. Számos turné, CD felvétel, Szabadtéri produkció első fuvolistája voltam.

Tíz éven keresztül a Közalkalmazotti Tanács és a Szakszervezet elnökeként képviseltem az együttes dolgozóit. Tíz éven át voltam a zenekar rendszergazdája és a Hangoló című zenekari újság nyomdai előkészítője/tördelője. 2013-ban indultam az együttes vezetői posztjára kiírt pályázaton. Az erre való felkészülés és a pályázati folyamatokban való részvétel új lendületet adott tanulási, fejlődési motivációmnak. Ennek egyik „gyümölcse” angol nyelvű középfokú komplex nyelvvizsgám, másik pedig az az elhatározás, hogy megszerzem a doktori fokozatot. 2014-ig voltam az együttes tagja.

1997-ben alapító tagja voltam a Szegedi Szimfonikus Zenekar Fúvósötösének, mellyel országszerte eddig több, mint 150 koncertet adtunk. Előadásaink túlnyomó többségét gyermekeknek tartjuk, melyeken műsorvezetőként színes, ismeretterjesztő átvezetőkkel próbálom a klasszikus zenét megismertetni, megszerettetni. A Filharmónia Kht. szegedi és békéscsabai irodája is rendszeresen foglalkoztatja kvintettünk. Magyarországon kívül Szerbiában és Spanyolországban adtunk önálló koncertet. Az együttes megkapta Szeged Városától a Szeged név használatának engedélyét. Szólistaként rendszeres fellépője vagyok városi rendezvényeknek és a Vántus István Kortárszenei Hét koncertjein.

Szeged Fúvósötös

Szeged Fúvósötös

Pedagóguspálya

1994-1996 között főiskolásként, volt iskolámban, a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában fuvolát tanítottam. Egyik legnagyobb büszkeségem az, hogy az akkor tanított növendékeim, ma tanárként hoznak hozzám zenei pályára felvételiző növendékeket és folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk fenn.

Alapfokú fuvola zenetanárként több száz gyermeket tanítottam és tanítok 1996-tól napjainkig. Egyrészt nagyon büszke vagyok azokra a növendékeimre, akik a zenei pályát választották, de legnagyobb büszkeséget akkor éreztem, amikor egy volt növendékemtől kaptam meghívót 10 évvel azután, miután nálam befejezte fuvola tanulmányait, hogy menjek el egy templomi koncertre, ahol egy kamarazenekarral fog fellépni. Ebben a meghívásban testet ölt pedagógusi hitvallásom: a hangszertanulás eszközként való alkalmazása a zene megismerésére, megszerettetése, a társas zenélés örömén keresztül, függetlenül attól, hogy milyen pályát választ majd a növendék. 1996-1998 között a hódmezővásárhelyi Péczeli Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 1998-2006 között a szegedi Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola, 1998-2006  között a szegedi Andante Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanára voltam.

2009-től a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán oktattam/oktatok fuvola főtárgyat, szakmódszertant és hangszerismeretet, valamint a diplomázók gyakorlatvezetője és szakdolgozati témavezetője vagyok.

2012-től a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolában kamarazene- és fuvola főtárgy tanárként, valamint fafúvós munkaközösség vezetőként dolgozom. Növendékeim számos díjat hoztak már el nemzetközi versenyekről.

Az az új kihívás, hogy 6 évvel ezelőtt bekerültem a tanárképzés rendszerébe, szakmai fejlődésemnek és pályám alakulásának is új irányt adott. Ahhoz, hogy a leendő pedagógusokat hospitálásuk és gyakorlati tanításuk ideje alatt minél hatékonyabban fel tudjam készíteni későbbi pályájukra, neveléselméleti ismereteim felfrissítését, új pedagógiai módszerek elsajátítását tették szükségessé. 2014-ben pályáztam az IKT Műhely 2014 kiírására és növendékemmel megvalósítottuk a Hangszeroktatás 2.0 projektet, ahol az IKT eszközök osztálytermi és azon kívüli alkalmazásának nagyobb térnyerését tűztem ki célul egy nemzetközi versenyre való felkészülés és szereplés apropóján.

IKT Műhely 2014 - Roadshow Szeged

IKT Műhely 2014 – Roadshow Szeged

Nagyon örülök, hogy belevágtam ebbe a számomra kevéssé ismert területbe (projektoktatás), mert nagyon sokat tanultam, fejlődtem, új és nagyon hasznos kapcsolatokra tehettem szert és a projekt promóciójának révén széles körben is megismerhetővé vált munkám és elért eredményeink. http://www.sulinet.hu/iktmuhely_2014/docs/sn-portfolio.html

 

Továbbképzés

2014 februárjától az SZTE Közoktatásvezető Képző hallgatója vagyok. A szakvizsga megszerzésének szükségességét munkaközösség vezetői státuszom, az ott elvárt készségek és képességek fejlesztésének szándéka adta. Szakdolgozatom tervezett témájának aktualitását az adja, hogy a Z generáció néhány éven belül bekerül a munka világába. Az ebből eredő várható generációs problémák kiélesedésének problematikáját, vezetéselméleti kihívásait szeretném megvizsgálni.

2015-ben felvételt nyertem az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájába. Dolgozatom tervezett címe: A hangszertanulás motívumai 6-14 éves korban. Az általános motivációelméleti kutatások területén jelentős empirikus eredmények és publikációk állnak rendelkezésre, de ez a hangszeroktatás motivációs területéről már nem elmondható. Doktori disszertációmmal és az ezt alátámasztó kutatásokkal és empíriákkal a zeneoktatás neveléselméleti ismeretanyagát szeretném bővíteni.

 

Zsűri

2014-ben a Temesváron megrendezett Euroregionális Fúvósversenyen

2015-ben a Békés megyei Fuvolaversenyen, az Országos Fuvolaverseny területi válogatóján és a Temesváron megrendezett Euroregionális Fúvósversenyen zsűriztem.

 

Publikációs lista és előadások

2014. május 31-én az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola által szervezett konferencián „Kottatár az interneten – a digitális kották használatának lehetőségei a hangszeroktatásban” címmel tartottam előadást. Az előadás prezije itt tekinthető meg: http://prezi.com/sbpyxn55m8sz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

2014. november 9-én az egri Eszterházy Főiskolán az Agria Média Konferencián prezentáltam Búzás Zsuzsával készített előadásunkat, melynek címe: „A technológiaalapú mérés-értékelés lehetősége a zeneművészeti szakoktatásban” volt.

2014. november 24-én a 3. Hajdúnánási Pedagógiai Napok szakmai rendezvényen tartottam előadást „Módszertani újdonságok hangszeres tanároknak” címen. Az előadás prezije itt tekinthető meg: http://prezi.com/dau8f7brzswz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

2015. május 13-án, Kecskeméten a Kodály Szimpózium és Házimuzsikáló Napon „A Digitális kotta mint digitális tananyag” címmel tartottam előadást. Az előadás prezije itt tekinthető meg: https://prezi.com/ykdyrywgl3e0/a-digitalis-kotta-mint-digitalis-tananyag/

Kodály Szimpózium Előadás

Kodály Szimpózium – Előadás

 

2015. október 15-én a Vezető pedagógusok és szakmetodikusok országos módszertani konferenciáján az „IKT eszközök alkalmazása az oktatásban” szekcióban tartottam előadást. Az előadás ppt-je itt letölthető.

gyiszkonf15_273.jpg

„Fény éve nem vényévre” – Előadás

Megjelenés alatt áll egy publikációm, melynek címe: Digitális kotta mint digitális tananyag.

 

Egyéb szakmai tapasztalatok és tevékenységek

2014-ben Búzás Zsuzsával megszerveztük az I. Digitális Zenepedagógia Konferenciát Szegeden, az SZTE ZMK Liszt termében, rangos hazai és nemzetközi előadók közreműködésével. Itt tartott előadásom címe, „A XXI. századi zenetanár kihívásai – IKT eszközök a hangszeroktatásban” volt. Az előadás prezije: http://prezi.com/lhow0ubwmjil/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

2007-ben és 2010-ben egyik főszervezője voltam a nagy nemzetközi visszhangot is kiváltó Szegedi Nemzetközi Hárfaversenynek. A rendezvény zsűrijében Európa legnevesebb hárfaművészei, muzsikusai ültek, és 17 országból érkeztek résztvevők. A versenyt számtalan koncert, bemutató és workshop kísérte. Hatalmas kihívást jelentett a nemzetközi zsűri és a számos országból érkező versenyző organizálása.

Hárfaverseny a Múzeumban

Hárfaverseny a Múzeumban

2010-ben a hárfaverseny kapcsán megalapítottam a StandUp! Big Band-et, melynek művészeti vezetője és énekes/szaxofonos/fuvolistája is voltam. Nagysikerű filmzene koncertet adtunk a Dóm téren és az Ifjúsági Házban is. A Big Band fúvósai mind iskolánk növendékei voltak, karmester nélkül én irányítottam a teljes betanulási és előadási folyamatot.

A klasszikus zenei tanulmányaim mellé, 15 éves koromtól a könnyűzene művelése is bekapcsolódott, ahol mint énekes tevékenykedtem. Első együttesemmel a Szilánkokkal a Magyar Televízió két felvételt is készített, Budapesten megnyertük az Amatőr Országos Rock Találkozót, felvételt készített velünk a Magyar Rádió, melyet a Rock Gyermekei című rádióműsor többször lejátszott. Felléptünk a békéscsabai sportcsarnokban az R-GO előzenekaraként.

Szilánkok a SZIN-en

Szilánkok a SZIN-en

Főiskolás koromban megalapítottuk a Vocalise Énekegyüttest mellyel a KI-MIT-TUD? tévés selejtezőjéig jutottunk. Novai Gábor produkciónkat látva megkeresett bennünket és Fenyő Miklós, majd a Dolly Roll együttes Budapest Sportcsarnokban rendezett koncertjének vokalistái lettünk.

Gyermekeknek szánt zenés műsorunk, melynek Farkas András mellett szerzőtársa és előadója vagyok több, mint 15 éve működik és fellépéseink száma a 400-at is meghaladja. Erre a zenés anyagra építve 2012-ben gyermekeknek szánt musical trilógiát írtunk, melyet Orosházán mutattak be, és több mint 6000-en láttak.

Sül a banya Orosházán

Sül a banya Orosházán

Az Érintés című CD-n, Hajdrik József költő verseit zenésítettem meg, majd 2011-ben szintén az ő verseit Keres Emillel rögzítettem és írtam hozzá kísérőzenét.

Hét évig működő partyzenekarommal, a StandUp! együttessel több mint 200 rendezvénnyel a hátunk mögött, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is a Hungarian Wedding Gala & Award-on, a három legjobb zenés produkció közé választottak bennünket.

StandUp! anno

StandUp! anno

 

EuroPass önéletrajzom itt tölthető le:

Europass_CV_Sablon 20150605